Tag Archives: Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują dwa główne rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjne, a także ubezpieczenie autocasco. Zgodnie z przepisami prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC, z kolei ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma za zadanie chronić wszystkich poszkodowanych przed negatywnymi skutkami zdarzeń […]

Więcej