Tag Archives: Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnych, wchodzących w skład grupy ubezpieczeń osobowych. Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki, zgodnie z którymi niektóre grupy podmiotów muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu NWW, jak np. zawodnicy sportowi, pośrednicy turystyczni, wolontariusze, czy też skazani. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie […]

Więcej