Tag Archives: Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnych, wchodzących w skład grupy ubezpieczeń osobowych. Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki, zgodnie z którymi niektóre grupy podmiotów muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu NWW, jak np. zawodnicy sportowi, pośrednicy turystyczni, wolontariusze, czy też skazani. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ma za zadanie chronić ubezpieczonego właśnie […]

Więcej