Ubezpieczenia dla firm


Na rynku ubezpieczeniowym bogatą ofertą ochronną objęci są nie tylko klienci indywidualni, ale także klienci instytucjonalni. Ubezpieczyciele wyszli naprzeciw oczekiwaniom firm i przygotowali ofertę będącą odpowiedzią także na ich oczekiwania i potrzeby. Tym bardziej, iż działalność gospodarcza niesie za sobą zwiększone ryzyko zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki finansowe mogą mieć duże znaczenie dla firm, prowadząc nawet do zachwiania stabilnością finansową firmy, decydując niejednokrotnie o jej dalszym funkcjonowaniu na rynku. Na największe ryzyko w firmie narażone są: majątek firmy, środki niematerialne i prawne, pracownicy, reputacja, a także kondycja finansowa. W związku z powyższym zainteresowanie ubezpieczeniami dla firm jest wysokie. Pomimo jednak, iż ubezpieczenia dla osób indywidualnych i dla firm występować mogą pod innymi nazwami, ich charakterystyka jest często bardzo zbliżona.

Ubezpieczenia dla firm. Sprawdź ofertę w Rzeszowie.

Należy zacząć od tego, iż ubezpieczenia dla firm są dobrowolne, a więc może je zawrzeć wyłącznie przedsiębiorca mający taką potrzebę. Dobrowolność ta z drugiej zaś strony wpływa na to, iż ubezpieczyciel, w momencie oszacowania zbyt dużego ryzyka, nie musi wyrazić zgody na zawarcie konkretnego ubezpieczenia z konkretnym klientem. W grupie najważniejszych ubezpieczeń oferowanych firmom znajdują się ubezpieczenie mienia, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Oprócz tych podstawowych rodzajów firma może zawrzeć także inne, dodatkowe ubezpieczenia, dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Niektóre zakłady ubezpieczeniowe proponują ponadto pakiety, bądź różne warianty danego ubezpieczenia, starając się jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb firm. Każdorazowo warto jednak pamiętać, aby przed podpisaniem umowy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, obejmującymi zakres udzielonej ochrony, wyłączeniach odpowiedzialności, sposobu i systemu szacowania szkody, a także stosowanych udziałów własnych.

Firmy proponujące ubezpieczenia dla firm to przykładowo: PZU, WARTA, HDI Asekuracja, InterRisk, ERGO Hestia a także Gothaer. Firma HDI Asekuracja proponuje firmom: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia podróże, ubezpieczenia komunikacyjne, a także programy dedykowane. Firma PZU proponuje z kolei takie produkty jak: OC pojazdów mechanicznych, PZU Święty Spokój, Grupowe ubezpieczenie pracownicze, PZU Doradca, ubezpieczenie mienia od ogrania, bądź od wszystkich ryzyk, czy też OC dla klienta instytucjonalnego i wiele innych dodatkowych wariantów. Firma Gothaer proponuje dla korporacji ubezpieczenie: wypadkowe, OC, transportowe, majątkowe, techniczne i inżynieryjne, komunikacyjne, finansowe oraz turystyczne. Podobnie zróżnicowaną ofertę dla firm przygotowały firma InterRisk oraz WARTA, starając się zindywidualizować ofertę, aby stała się ona konkurencyjna na rynku.