Ubezpieczenia inwestycyjne


Ubezpieczenie inwestycyjne jest formą ubezpieczenia łączącego ochronę ubezpieczeniową z dogodną możliwością inwestowania i pomnażania majątku. Produkt ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych zarówno ochroną życia, jak również pomnażaniem kapitału poprzez jego aktywne lokowanie w fundusze kapitałowe. Ubezpieczenie to zawierane jest najczęściej na okres nieoznaczony, dzięki czemu ochrona ubezpieczeniowa trwa całe życie. Pomimo licznych korzyści, jakie daje ubezpieczenie inwestycyjne, klienci często nie rozumieją samego mechanizmu ubezpieczeń tradycyjnych, nie mówiąc już o działaniu funduszy inwestycyjnych. Często więc nie do przejścia jest sytuacja, w której klient musiałby wybrać określony fundusz inwestycyjny w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Stąd też pomimo korzystnego charakteru tego produktu ubezpieczeniowego, niezbędny jest rzetelny agent, który byłby w stanie umiejętnie zaprezentować klientowi zalety ubezpieczenia inwestycyjnego, a także wprowadzić go w niezbędne tajniki oferty. W ramach produktów inwestycyjnych ubezpieczyciele proponują ubezpieczenia od polis krótkoterminowych do długoletnich programów systematycznego inwestowania. W tego typu produktach istnieje możliwość zarówno dokonania jednorazowej wpłaty kapitału, jak również systematycznego odkładania mniejszych kwot. W ramach zaś oferty funduszy inwestycyjnych, wybrać można zarówno fundusz mniej, jak i bardziej agresywny, w zależności od poziomu ryzyka i pożądanego poziomu ewentualnych zysków, oczekiwanych przez klienta. Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń inwestycyjnych. Najpopularniejsze jest ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnych, bądź typowe polisy inwestycyjne.

Oferty tego typu proponuje wiele firm ubezpieczeniowych. Wśród nich są następujące. Firma WARTA proponuje produkt Plan na Życie, który oferuje klientowi możliwość wyboru pomiędzy polisą inwestycyjną, ochronną, bądź także zrównoważoną ochronno – inwestycyjną. Firma PZU proponuje klientom specjalne plany inwestycyjne, mające na celu ochronę przyszłości dzieci poprzez systematyczne oszczędzanie, a tym samym zabezpieczenie finansowe przyszłości dzieci. Bogatą ofertę w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych proponuje także firma Ergo Hestia. Wśród jej ofert znaleźć można liczne programy inwestycyjne, bądź inwestycyjno – rentowe. Wpłat w tym produktach klienci mogą dokonywać jednorazowo, bądź systematycznie; a także wypłata środków może nastąpić albo jednorazowo, albo w formie renty.