Ubezpieczenia komunikacyjne


ubezpieczenie-samochoduUbezpieczenia komunikacyjne obejmują dwa główne rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjne, a także ubezpieczenie autocasco. Zgodnie z przepisami prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC, z kolei ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma za zadanie chronić wszystkich poszkodowanych przed negatywnymi skutkami zdarzeń spowodowanych przez pojazd. Konieczność bowiem zawarcie takiego ubezpieczenia powoduje, iż poszkodowany w kolizji, bądź wypadku drogowym otrzyma rekompensatę poniesionych szkód z polisy ubezpieczeniowej sprawcy tego zdarzenia. Zasada ta nie dotyczy oczywiście sytuacji, w której właściciel pojazdu sam sobie wyrządzi szkodę. Zgodnie z konstrukcją ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych chroniony jest także sprawca danego zdarzenia, który nie musi wypłacić odszkodowania osobom poszkodowanych w zdarzeniu, gdyż wypłata ta zostanie uregulowania z ubezpieczenia.

Gdzie ubezpieczyć samochód w Rzeszowie?

Obowiązywanie umowy ubezpieczenia OC rozpoczyna się z dniem podpisania umowy ubezpieczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność zaś zakładu ubezpieczeniowego wynikająca z zawarcia umowy OC występuje z momencie zajścia określonego zdarzenia losowego, wywołującego szkodę, związaną z ruchem pojazdów. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność maksymalnie do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W sytuacji, jeśli wartość szkody przewyższa tę kwotę, wówczas nadwyżkę pokrywa sprawca wypadku ze środków własnych. Ubezpieczenie autocasco ma z kolei za zadanie zrekompensować koszty naprawy pojazdu ubezpieczonego wynikające z zawinionego przez kierowcę zdarzenia. Ubezpieczenie takie może dodatkowo obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu. Obydwa powyższe rodzaje ubezpieczeń oferowane są przez niemal wszystkich ubezpieczycieli, w tym przez firmy: HDI Asekuracja, ERGO HESTIA, InterRisk, PZU, WARTA oraz Gothaer.

Analizują ofertę rynkową firma HDI oprócz tradycyjnego OC i AC proponujemy dodatkowo klientom ubezpieczenie opon, szyb, usługi assistance, ubezpieczenie od kradzieży. Z kolei firma WARTA proponuje indywidualne OC i AC w wersjach standard, komfort, bądź mini, a także dodatkowe ubezpieczenie szyb, LPS, assistance oraz pakiety dla samochodów nowych, bądź w leasingu. W rozbudowanej zaś ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Gothaer znalazły się: OC, AC, OC zielona karta, OC graniczne, assistance podstawowy, assistance rozszerzony, ubezpieczenie szyb oraz NNW kierowcy i pasażerów. Składka ubezpieczeniowa u wszystkich ubezpieczycieli kalkulowana jest z uwzględnieniem zniżek i zwyżek, obejmujących przykładowo: okresy bezszkodowej jazdy, wiek kierowcy oraz wybrane opcje dodatkowe.