Ubezpieczenia majątkowe


ubezpieczenie-domuUbezpieczenie domów i mieszkań jest rodzajem ubezpieczeń majątkowych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest najpowszechniejszym, a zatem jednym z najczęściej zawieranych ubezpieczeń, a jednocześnie posiada ono najbogatsze tradycje ubezpieczeniowe, oparte w przeszłości na ubezpieczeniu budynków od ognia. Częstość zawierania tego rodzaju ubezpieczenia wynika przede wszystkim z ważnego miejsca, jakie zajmuje dla człowieka mieszkanie, bądź dom. Stanowią one bowiem centrum życia prywatnego człowieka, stanowiąc o szczególnym poczuciu bezpieczeństwa dla człowieka, co wpływa bezpośrednio na chęć chronienia go za wszelką cenę. Ideą tego ubezpieczenie jest zagwarantowanie ubezpieczonemu, iż w momencie wystąpienia określonego zdarzenia losowego, określonego w umowie, bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia, poszkodowany otrzyma stosowne odszkodowanie, pozwalające przywrócić mu przedmiot ubezpieczenia do stanu sprzed szkody.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Główny produkt ubezpieczeniowy w zakresie ochrony domów i mieszkań to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, obejmujące ryzyka podstawowe, takie jak: powódź, zalanie, czy ogień. Obok tego produktu ubezpieczyciele proponują klientowi w pakiecie także szereg dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, jak ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rachunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czy też ubezpieczenie assistance. Wszystkie one mają za zadanie chronić mienie ubezpieczonego przed skutkami zdarzeń losowych. Ubezpieczenie domu, bądź mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w związku z czym zakładu ubezpieczenie mogą ustalać swobodnie warunki jego udzielenia. Warto więc rozeznać rynek i porównać ogólne warunki ubezpieczeń różnych ubezpieczycieli, przed podjęciem ostatecznej decyzji co do ubezpieczenia. W związku z dużą popularnością tego ubezpieczenia, większość zakładów ubezpieczeniowych posiada ten produkt w swojej ofercie. Tak jest również w przypadku firm: ERGO HESTIA, InterRisk, PZU, WARTA, HDI Asekuracja, czy też Gothaer.

Firma HDI Asekuracja proponuje klientom pakiet HDI Rodzina obejmujący kompleksowe ubezpieczenie majątku i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W ramach pakietu ubezpieczyciel wyróżnia różne warianty obejmujące bardziej rozbudowane i specyficzne ryzyka, a także różne szczegółowe rodzaje ubezpieczeń. Firma WARTA oferuje dwa oddzielne produkty: ubezpieczenie mieszkania i domu WARTA Dom+ lub WARTA Dom Komfort+, a także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym . grupa PZU wydziela w tym zakresie z kolei ubezpieczenia: PZU DOM Plus, PZU DOM Letniskowy, a także Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. W ubezpieczeniu firmy Gothaer „Cztery Kąty” ubezpieczeniem objęte mogą być zaś: nieruchomość, budowle dodatkowe, budynki gospodarcze, szyby, sprzęt elektroniczny, stałe elementy wyposażenia wnętrz, ubrania, czy też meble, według własnego uznania klienta. Firma InterRisk natomiast w swojej ofercie daje klientowi możliwość skorzystania z ubezpieczenia domu lub mieszkania według programu podstawowego w wariancie ekonomicznym, bądź indywidualnym; bądź też według wariantu rozszerzonego indywidualnego.