Ubezpieczenia ochrony prawnej


Ubezpieczenie ochrony prawnej ma służyć zapewnieniu ubezpieczonemu pomocy w dochodzeniu jego roszczeń odszkodowawczych. W skład działań, objętych tym ubezpieczeniem mogą wchodzić: koszty porad prawnych, opinii, czy konsultacji prawnych; koszty sądowe; wynagrodzenie adwokata, bądź radcy prawnego; zwrot kosztów stronie przeciwnej w przypadku przegrania sprawy sądowej; koszty podróży związane z konieczną stawienia się przed sądem zagranicznym, koszty sądu polubownego; czy też koszty poręczenia majątkowego, tzw. kaucji, w przypadku aresztowania ubezpieczonego. W związku z faktem, iż dochodzenie własnych roszczeń jest często procesem długotrwałym, bardzo żmudnym, wręcz uciążliwym, a także kosztownym, posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej umożliwia skorzystanie z fachowej pomocy, dzięki której ubezpieczony jest odciążony, z uwagi, iż wszystkie sprawy możliwe do realizacji są od niego przejmowane przez profesjonalne osoby.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Profesjonalne wsparcie przez fachowców zwiększa tym samym szanse na skuteczne wyegzekwowanie należnego odszkodowania, przy jednoczesnej oszczędności czasu, zdrowia i pieniędzy. Ubezpieczony może być chroniony w życiu prywatnych i zawodowym, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie ochrony prawnej wzajemnie uzupełnia się z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bądź z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC ma bowiem za zadanie spełnienie roszczeń odszkodowawczych Ubezpieczonego wobec osób trzecich. Z kolei ubezpieczenie ochrony prawnej ma za zadanie uzyskanie pomocy przez samego Ubezpieczonego, którego interes jest chroniony. Ubezpieczenie ochrony prawnej staje się coraz bardziej popularne, w związku z czym proponuje go coraz szersza grupa ubezpieczycieli. Jedną z propozycja oferuje firma Ergo Hestia.

Zgodnie z istota ubezpieczenia jest ono oferowane dla zapewnienia zwrotu kosztów, poniesionych w celu ochrony swoich praw. oferta ta skierowana jest do wszystkich klientów, którzy chcą zapewnić sobie możliwość skorzystania z usług prawniczych najwyższej jakości. Inny rodzaj ubezpieczenia ochrony prawnej proponuje firma InterRisk. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z prowadzeniem postępowania sądowego lub poza sądowego, w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów: ubezpieczenia ochrony prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu mechanicznego i umów; bądź ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu mechanicznego.