Ubezpieczenia ochrony prawnej


Ubezpieczenie ochrony prawnej ma służyć zapewnieniu ubezpieczonemu pomocy w dochodzeniu jego roszczeń odszkodowawczych. W skład działań, objętych tym ubezpieczeniem mogą wchodzić: koszty porad prawnych, opinii, czy konsultacji prawnych; koszty sądowe; wynagrodzenie adwokata, bądź radcy prawnego; zwrot kosztów stronie przeciwnej w przypadku przegrania sprawy sądowej; koszty podróży związane z konieczną stawienia się przed sądem zagranicznym, koszty sądu polubownego; czy też koszty poręczenia majątkowego, tzw. kaucji, w przypadku aresztowania ubezpieczonego. W związku z faktem, iż dochodzenie własnych roszczeń jest często procesem długotrwałym, bardzo żmudnym, wręcz uciążliwym, a także kosztownym, posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej umożliwia skorzystanie z fachowej pomocy, dzięki której ubezpieczony jest odciążony, z uwagi, iż wszystkie sprawy możliwe do realizacji są od niego przejmowane przez profesjonalne osoby.

Profesjonalne wsparcie przez fachowców zwiększa tym samym szanse na skuteczne wyegzekwowanie należnego odszkodowania, przy jednoczesnej oszczędności czasu, zdrowia i pieniędzy. Ubezpieczony może być chroniony w życiu prywatnych i zawodowym, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie ochrony prawnej wzajemnie uzupełnia się z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bądź z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC ma bowiem za zadanie spełnienie roszczeń odszkodowawczych Ubezpieczonego wobec osób trzecich. Z kolei ubezpieczenie ochrony prawnej ma za zadanie uzyskanie pomocy przez samego Ubezpieczonego, którego interes jest chroniony. Ubezpieczenie ochrony prawnej staje się coraz bardziej popularne, w związku z czym proponuje go coraz szersza grupa ubezpieczycieli. Jedną z propozycja oferuje firma Ergo Hestia.

Zgodnie z istota ubezpieczenia jest ono oferowane dla zapewnienia zwrotu kosztów, poniesionych w celu ochrony swoich praw. oferta ta skierowana jest do wszystkich klientów, którzy chcą zapewnić sobie możliwość skorzystania z usług prawniczych najwyższej jakości. Inny rodzaj ubezpieczenia ochrony prawnej proponuje firma InterRisk. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z prowadzeniem postępowania sądowego lub poza sądowego, w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów: ubezpieczenia ochrony prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu mechanicznego i umów; bądź ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu mechanicznego.